fbpx

Ajankohtaista

Korkokatto muuttui!

Vuoden 2020 heinäkuussa voimaan tullut lainojen väliaikainen korkokatto päättyi 30.9.2021.

Tuona aikana vakuudettomien luottojen nimelliskorko oli maksimissaan 10 prosenttia. Tuo korkokatto koski kaikkia uusia vakuudettomia kulutus- ja joustoluottoja. Noista luotoista käytetään erilaisia nimikkeitä:

kulutusluotto, joustoluotto, pikalaina, käyttöluotto tai vakuudeton laina.

Vanhojen lainojen tai luottosopimusten korkoja muutos ei koskettanut. Luottokortit, osamaksusopimukset ja muut hyödykesidonnaiset luotot eivät myöskään kuuluneet korkokaton piiriin. Sääntelyn ulkopuolelle jäivät luottokorttien lisäksi esim. verkkokauppojen ja huonekaluliikkeiden tarjoamat osamaksusopimukset sekä autoluotot, että asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot. Noiden luottojen korko voi olla korkeintaan 20 %.

Jatkossa lainan maksimikorko voi määrittyä monellakin eri tavalla. Tuohon vaikuttaa luottotyyppi ja velan ottoajankohta ja/tai ajankohta, jolloin rahaa on nostettu käyttöön sekä tietysti sopimuksen sisältö.

  • 10 %:n korkokatto on koskenut kuluttajan kulutusluottoja tai joustoluottoja, kun lainasopimus on tehty korkokaton voimassaolon aikana 1.7.2020-30.9.2021.
  • 7/2020 – 9/2021 välillä tehdyn luottosopimusten korkosäätely päättyi ja korko voi nousta 1.10.2021 lähtien luottosopimuksessa sovitun mukaiseksi, korkeintaan kuitenkin 20 prosenttiin.

    Mahdollisesta koron nousemisesta on pitänyt ilmoittaa kuluttajalle selkeästi ennen luottosopimuksen tekemistä.

    Rahanostot vanhojen joustoluottosopimusten tai tililimiittien puitteissa ovat korkokaton piirissä, jos niiltä on nostettu rahaa korkokaton voimassaolon aikana. Rahanostosta joutuu maksamaan luottosopimuksen mukaista korkoa lokakuusta 2021 alkaen.
  • Korkosääntelyn ulkopuolelle rajattujen luottojen korot voivat olla jatkossakin korkeintaan 20 %.

    Usein luottokortin korkotaso ylittää 10 % ja osamaksusopimusten korot ovat pääsääntöisesti 20 % tuntumassa.
  • Ennen 1.9.2019 tehdyissä tili- tai joustoluottosopimuksissa vuosikorko voi olla enintään 50 %, kun luottoraja on alle 2000 euroa. Tuota suuremmissa tililuottosopimuksissa korko voi olla korkeampikin.

Korkokatto on koskenut väliaikaisena tilana myös noita luottosopimuksia uusien rahanostojen osalta. Luoton rahanoston ajankohdasta riippuen, luotonmyöntäjä on oikeutettu perimään väliaikaisen korkokaton päätyttyä lyhentämättömästä luotosta sopimuksen mukaista korkoa. 7/2020 – 9/2021 korkokaton aikana tehtyjen nostojen korko oli rajattu 10 %:n syyskuun 2021 loppuun saakka.

Korkokatolla ei ollut vaikutusta muihin luottokustannuksiin. Ne on rajattu 150 euroon vuositasolla.

Sijoittajan näkökulmasta korkokatto on heijastunut tuottoennusteeseen vertaislainoihin sijoitettaessa. Markkinoilta on myös poistunut osa aiemmin toimineista luotottajatahoista. Sijoittajien riskit ovat kasvaneet. Luottotappioiden kompensoiminen korolla on jäänyt hyvin marginaaliseksi keinoksi turvata sijoitusta. Vertaislainat eivät ole enää korkean potentiaalin sijoituskohde.

Sari Ovaskainen
Talousohjaaja, talous- ja velkaneuvoja
veloistaeroon.fi / Hoitaen Oy